తెలంగాణ

NEWS

ENTERTAINMENT

SHOCKING : రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిన పెట్రోల్ రేట్లు

October 30, 2021
దేశంలో ఇంధన ధరలు సామాన్యూడుకి భారంగా మారుతున్నాయి. రికార్డు స్థాయిలో ధరలు పెరుగుతున్నాయి. తాజాగా మరోసారి పెట్రోల్, డిజిల్ రేట్లు బగ్గుమన్...Read More

SPORTS

GALLERY

HEALTH

TECH

AUTOS

Powered by Blogger.
close