దేశ చరిత్రలో తొలిసారి ఇంటి వద్దకే పింఛన్లు

దేశ చరిత్రలో తొలిసారి ఇంటి వద్దకే పింఛన్లు

ఫిబ్రవరి 1న ఒకే ఒకేపుట్టలో 54 లక్షల మందికి పంపిణీ.

ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు పంపిణీ.

ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.

మరింత సమాచారం కోసం కిందున్న వీడియోను చూడండి...

No comments

Powered by Blogger.