ఇండియాలో మొదటి కరోనా వైరస్ కేసు నమోదు...

ఇండియాలో మొదటి కరోనా వైరస్ కేసు నమోదు...
కేరళలో ఓ  విద్యార్థినికి సోకిన కరోనా వైరస్. వుహాన్ లో చదువుతూ ఇండియాకు వచ్చిన విద్యార్థిని.

No comments

Powered by Blogger.