రోజు కి 8 గంటలు నిద్రపోతే కలిగే లాభాలు


1. జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది.
2. స్థూలకాయం రాదు.
3. రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
4. డిప్రెషన్ దరిచేరదు.
5. కాన్సర్ ను అరికడుతుంది.
6. అల్సర్ ను నిరోధిస్తుంది.
7. రోజంతా ఆక్టివ్ గ ఉంటారు.

 అందుకే కంటినిండా నిద్రపోవాలి.

No comments

Powered by Blogger.
close