ఏ వ్యాధి ఏ భాగానికి వస్తుంది

మన శరీరంలో ఏ వ్యాధి ఏ భాగానికి వస్తుంది.
Disease, Medicine, Health, Medication, Pain, Tablet
తామర = చెర్మం
Eye, Green, Organ, Human Body, Eye Lashes, Black, Young
ట్రాకోమా, గ్లోకోమా = కళ్ళు 
మాయాపియా, రేచీకటి = కళ్ళు 
Anatomy, Kidney, Organ, Human Body, Biology, Human
కామెర్లు = కాలేయం 
సిరోసిస్ = కాలేయం 
హెపటైసిస్  = కాలేయం 
Lungs, Organ, Biology, Respiratory, System, Body, Air
న్యూమోనియా  = ఊపిరితిత్తులు 
సార్స్  = ఊపిరితిత్తులు
క్షయ = ఊపిరితిత్తులు
Human Body, Circulatory System, Circulation, Blood
పోలియో = నరాల వ్యవస్థNo comments

Powered by Blogger.
close