ఏపి పదో తరగతి పరీక్షలు షెడ్యూల్ విడుదల

Image result for exams

ఆంధ్రప్రదేశ్: పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల చేసారు. 23 మార్చ్  2020 నుంచి ఏప్రిల్ 8 వరకు టెన్త్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు.

ఉదయం  9.30 గంటల నుంచి మద్యాహ్నం 12.15 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు  నిర్వహించనున్నారు.

పదో తరగతి 2020 పరీక్షల షెడ్యూల్ వివరాలు.

మార్చ్ 23 : ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-1

మార్చ్ 24 : ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-2

మార్చ్ 26 : సెకండ్ లాంగ్వేజ్

మార్చ్ 27 : ఇంగ్లీష్ పేపర్-1

మార్చ్ 28 :  ఇంగ్లీష్  పేపర్-2

మార్చ్ 30 : గణితం పేపర్-1

మార్చ్ 31 : గణితం పేపర్-2

ఏప్రిల్ 01 : సైన్స్ పేపర్-1

ఏప్రిల్ 03 : జనరల్ సైన్స్ పేపర్-2

ఏప్రిల్ 04 : సోషల్ స్టడీస్ పేపర్-1

ఏప్రిల్ 06 : సోషల్ స్టడీస్ పేపర్-2

ఏప్రిల్ 07 : సంస్కృతం, అరబిక్, పెర్దియన్  సబ్జెక్ట్

ఏప్రిల్ 08 : ఒకేషనల్ పరీక్షలు 

No comments

Powered by Blogger.
close