అనుపమ పరమేశ్వరన్ లేటెస్ట్ ఫోటోగ్యాలరీ.

అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఒక భారతీయ సినీ నటి, దక్షిణ భారత చిత్రాలలో కనిపిస్తుంది. మలయాళ ప్రేమం  చిత్రం (2015) లో మేరీ జార్జ్ పాత్రలో, సతమానం భవతి (2017), మహా తో ఇన్ వున్నాది ఓకేట్ జిందగీ (2017).

instagram
instagram

instagram

instagram

instagram

No comments

Powered by Blogger.